logo srdce

Srdce

Srdcí

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Fellnerova_home2Největší hodinu biologie pod širým nebem, vytvoření živého modelu srdce za účasti více než 500 žáků a studentů olomouckých škol a pokus o vytvoření českého i světového Guinessova rekordu. To vše nabídne akce Srdce srdcí, která se uskuteční 25. června na Horním náměstí v Olomouci.

Akce originálním způsobem propojuje prvky vzdělání, zábavy a týmové spolupráce. Její aktéři chtějí barevnými kostýmy, různými pomůckami a důmyslnou choreografií vysvětlit princip fyziologické srdeční kontrakce, ale také srdeční zástavy a následné defibrilace. Působivé představení, podmalované hudbou Davida Spilky, se uskuteční odpoledne za denního světla a také večer jako světelná show.

Myšlenka sestavit model lidského srdce z dětí vznikla více než před rokem při přípravě přednášek pro první ročník Univerzity dětského věku.
Akci pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého ve spolupráci s Nadačním fondem Pro srdce Hané. Je součástí projektu Kreativní biologie Univerzity Palackého a je spojena s již tradiční akcí Zdravé srdce Hané Nadačního fondu Pro srdce Hané.

Historie vzniku projektu slovy autorky

Myšlenka sestavit model lidského srdce z dětí vznikla více než před rokem při přípravě přednášek pro Univerzitu dětského věku (UDV). Původní inspirace je však ještě o pár let starší – z doby, kdy jsem během pobytu na Washingtonské univerzitě v Seattle poznala, že vědomosti se dají předávat i metodami mnohem atraktivnějšími, než jsou tradiční slovní prezentace a tištěný text.

V případě Dětské univerzity jsme stáli před nelehkým úkolem zaujmout současně stovku dětí ve věku 8-14 let a k tomu je ještě něco naučit.

Napadlo mne stylizovat děti do jednotlivých typů srdečních buněk, jejichž konkrétní funkce byla vyjádřena pohybem a barevnými kostýmy. Studenti UDV tak zábavnou formou pochopili základ relativně složitého mechanismus řízení srdeční činnosti. Jejich nadšení pro mne představovalo obrovskou motivaci.

Tehdy, po úspěšném sestavení malého modelu srdce se začala formovat představa mnohem většího a sofistikovanějšího modelu, který s pomocí mých nejbližších postupně získal dnešní podobu.

I když zatím nemůžu nikomu z účastníků zaručit zápis do Guinnessovy knihy rekordů, ani to, že „naše srdce“ bude vysílat některá z televizí (nejčastější přání dětí UDV), jsem přesvědčena, že nám všem zůstane zážitek na celý život…a v paměti snad i něco z biologie kardiovaskulárního systému.

Práce na projektu mi dodává elán, v mnoha směrech mne inspiruje a pomáhá mi zapomenout i na moji 13. komnatu. „Srdce srdcí“ je prostě moje srdeční záležitostí…a může být i Vaše!

Nemusíme to Evropě jen osladit – pojďme jí ukázat, kde leží její srdce!

Ivana Fellnerová, autorka projektu

Popis projektu 

Snahou organizátorů projektu Srdce Srdcí je sestavit dynamický model tepajícího lidského srdce, který vytvoří studenti olomouckých základních, středních i vysokých škol. Přitom budou dodrženy základní anatomické a fyziologické aspekty srdeční činnosti.

Každý z účastníků bude představovat určitý (konkrétní) typ srdeční buňky a svým kostýmem, pohybem popř. pomůckami vyjádří její funkci.

Trochu zjednodušené biologie:

Lidské srdce se skládá ze dvou základních typů buněk:

  1. Svalové buňky zajišťují smršťování a uvolňování  srdečního svalu. Svalové buňky tvoří stěny čtyř dominantních dutin srdce: Pravou a levou síň a pravou a levou komoru.
  2. Řídící buňky tzv. převodního systému srdce", které řídí činnost svalových buněk. Řídící buňky jsou seskupeny do pěti samostatných útvarů, které se liší svou funkcí a polohou v srdci. Patří sem buňky pacemakeru (tzv. udavatel rytmu), buňky síňo-komorového uzlu (tzv. AV uzlu), buňky Hisova svazku, Tawarova raménka a buňky Purkyňových vláken.

V našem modelu srdce budou mít studenti rozděleny role následujícím způsobem:

Svalové buňky srdečních síní a komor budou představovány čtyřmi olomouckými středními školami (Střední zdravotnická škola, Gymnázium Olomouc-Hejčín, Slovanské gymnázium Olomouc a Gymnázium Olomouc-Čajkovského). Každá část bude z organizačních důvodů tvořena vždy studenty jedné školy.

Každá ze dvou síní bude mít přibližně 80 studentů oblečených do světle modrého oblečení (pravá síň), resp. světle červeného oblečení (levá síň).

Každá ze dvou komor bude mít přibližně 100 studentů oblečených do tmavě modrého oblečení (pravá komora), resp. tmavě červeného oblečení (levá komora).

Která škola bude konkrétně tvořit kterou část, bude rozhodnuto až na základě počtu registrovaných účastníků z jednotlivých škol.

Řídící buňky budou představovány studenty UP Olomouc a budou v barvách žlutých a černých. Celkem 120 studentů, bude rozděleno do následujících skupin:

Pacemaker (20 studentů), AV-uzel (20), Hisův svazek a Tavarova raménka (40) a Purkyňova vlákna (40).

srdceskupinyNejmladší účastnící - absolventi UDV (max. 200 dětí) budou představovat krvinky v krvi pumpované ven ze srdce při systole (=srdečním stahu). Polovina dětí bude představovat odkysličenou krev vytékající z pravé komory plicní tepnou do plic a budou v tmavomodrém oblečení. Druhá polovina dětí bude představovat okysličenou krev vytékající z levé komory aortou do celého těla a budou v tmavočerveném oblečení.

Kromě barevných kostýmu (čepice, trička popř. leginy) budou mít účastnící ještě další pomůcky (třásně, baterky), které umocní celkový dynamicky efekt.

Nácvik:

Bude probíhat samostatně po jednotlivých skupinách v tělocvičnách středních škol. Předpokládáme, že proběhne 1-3 samostatné nácviky a 1-2 společné nácviky všech účastníků (pravděpodobně ve sportovní hale UP).

Velmi rádi bychom realizovali také večerní světelnou variantu srdce, což je finančně mnohem náročnější. Uvítáme jakoukoli Vaši finanční pomoc (SPONZORING).

Doba konání projektu:

Akce proběhne 25.6.2009,v rámci bohatého programu. Denní varianta srdce je plánována na cca 16.30 hod, noční svítící varianta na cca 20.30 hod.

Místo konání:

Olomoucké historické Horní náměstí - prostor před radnicí.

Představení bude foceno a  snímáno z věže radnice, odkud bude pohled na „tepající srdce" tvořené studenty nejefektnější; záznam bychom zádi promítali na velkoplošnou obrazovku, aby si zážitek v plném rozsahu mohli současně užít všichni diváci na náměstí.

Audiovizuální záznam:

Z vlastní akce, ale i z průběhu příprav a nácviků bude natáčen dokumentární pořad ve spolupráci s AFO a AVC UP Olomouc.

Anketa
od SRDCE k OPLOZENÍ
Náhled fotogalerie
Kostýmy - levý a pravý komoráři
komorari levi kostym komorari pravi kostym
Kostýmy - levý a pravý síňaři
sinari levi kostym sinari pravi kostym
Krvinky a převodní systém
KRVINKY kostym PREVODNI SYSTEM kostym
Dokument o srdeční záležitosti

obaldvd1

Autor: Lenka Bičová, studentka filmové vědy FF UP Olomouc

Charakteristika videa: studentský dokument mapující jednotlivé nácviky, tiskovou konferenci i vlastní akci na Horním nám. 25.6.2008. Originálně kombinuje filmový záznam s fotografiemi - obsahuje jak pohledy přímo z náměstí, tak z výšky 10m okolních budov. Na pozadí dokumentu je využit jak autentický zvuk během akcí, tak dokreslující zvukové nahrávky.

Délka: 45 min

Pozemní pohled na Srdce srdcí

obaldvd2

Autor: Martin Buka, AVC UP Olomouc

Charakteristika videa: soukromý pohled profesionála na akci Srdce srdcí 25.6.2009. DVD má dvě části: 1. část filmu zaznamenává přípravu a vlastní průběh Hodiny biologie-denní varianty. Střihový dokument působivě pracuje s detaily účastníků akce v kombinaci s doprovodnou hudbou i autentickým zvukem. 2. část filmu představuje doprovodný program akce (Nadace pro srdce Hané, taneční a hudební doprovodná vystoupení), dále pak večerní světelnou variantu Srdce srdcí. Dokument končí zajímavými záběry na technické zázemí akce vč. jeho úklidu.
Na závěr dokumentu jsou uvedena jména všech aktivních účastníků akce

Délka: 1. část - cca 7 min, 2. část - cca 15 min

Srdce srdcí - ze země i z „oblaků"

obaldvd3

Autor: Jan Bartoň a Filmové studio Olomouc

Charakteristika videa: Profesionální střihový dokument o přípravě i realizaci projektu Srdce srdcí. Dokument obsahuje záznamy z jednotlivých nácviků na hale UP i vlastní akce na Horním náměstí 25.6.2009, kdy jsou kombinovány záznamy z náměstí, oken okolních budov i 34 m vysoké plošiny. Součástí závěrečných titulků jsou uvedeny jména všech organizátorů i aktivních účastníků rekordu.

Délka: cca 18 min

Kombinované DVD

obaldvd4

Autor: J. Bartoň, M. Buka a AVC UP Olomouc

Charakteristika videa: DVD obsahuje kombinaci DVD č.2, 3, reportáž Audiovizuálního centra UP Olomouc a fotogalerii.

Spoluorganizátoři
Logo kraje logo olomouc logo sanofa logo prohane UP logo horizont cz